Plastiková zima 2013

 


Autor příspěvku: Milan Matušek
Autor fotografií: Milan Matušek


Předzvěstí toho, že jsme vyrazili na Plastikovou zimu, tedy té zimy, bylo sněžení jakmile jsme opustili Opavu. Protože nemám žádný nový model a starší nevozím nikam dvakrát, soutěže jsem se nezúčastnil. Z mého čistě subjektivního pohledu mi připadalo, že modelů bylo méně než loni. Připouštím, že i díky mně. Nevím jestli mám právo hodnotit jejich úroveň, ale domnívám se, že byla poměrně vysoká, alespoň, co se týče letadel a techniky. Bylo tam několik řekněme průměrných modelů, ale ty by se daly spočítat a prstech jedné ruky. Tím nechci odradit méně schopné nebo začínající modeláře. Ostatní spadaly dle mých měřítek do nadprůměru až vrcholu stavitelského umění. Oceňuji účast maďarských a rakouských modelářů, které třeba v Brně v záplavě ostatních modelů mohly zapadnout.

Příležitostí k nákupu bylo také dost, i když bylo vidět i neobsazené stoly. Prostory konání by mohly být lepší, členění prostoru je socialistickém kulturhausu trochu kostrbaté pro pořádání modelářských soutěží a je vidět, že se do objektu od výstavby příliš neinvestovalo. Chápu, že pořadatelé s tím nemohou moc dělat, protože jsou omezeni rozpočtem. Pokud odhlédnu od tohoto, pak pořadatelé zvládli soutěž jako vždy na výbornou.


 

avax-models.cz

Owl.cz

Profimodeller.com

Ukázky našich modelů

Příští briefingy

Počítadlo přístupů