Darkovičky 2014

 


Autor textu: Milan Matušek
Autor fotografií: Milan Matušek


Po třech letech se v areálu čs. opevnění v Darkovičkách u Hlučína uskutečnila další vojenská ukázka. Letos byla věnována Ostravsko-opavské operaci. Celá ukázka začala vztyčením české vlajky za tónů státní hymny. Aktu přihlížela čestná stráž v čs. předválečných uniformách. Potom již začala samotná ukázka. Nejdříve se objevila kolona německých uprchlíků následována německými vojáky. Jeden z civilistů byl kvůli nesrovnalostem v dokumentech vojáky zajat. V zápětí byla německá vojska objevena sovětskými průzkumníky na koních. Němci zaujali obranná postavení a průzkumníky odrazili. Sověti se nenechali a po chvíli se vrátili s posilami a nastala zuřivá přestřelka. Po nerozhodném výsledku Rudá armáda zaútočila znovu, v plné síle i s podporou tanku, dělostřeleckého přepadu i palby minometu. Navzdory úpornému odporu, který německá vojska kladla i zničení tanku, ze kterého tankisté spěšně vyskákali, byli poraženi. Zajatců bylo málo a ti se snažili sovětským vojákům prokázat svůj neněmecký původ. Ti mnohem méně šťastní Němci byli na bojišti obráni o suvenýry. Na bojišti samozřejmě nechyběly německé i sovětské zdravotnice.

Mezi bránícími se Němci jsme měli jako klub svého zástupce. Jako obsluha kulometu se bil se statečně, ale sovětské převaze nemohl odolat. Bohužel jeho útok s lopatkou v ruce vstříc jisté smrti se mi nepodařilo bohužel zachytit.

Domnívám se, že ukázka patřila k těm povedenějším. Na účastnících bylo vidět, že do toho dali všechno, navzdory nesnesitelnému vedru a bezesporu nepříliš příjemnému materiálu uniforem.


avax-models.cz

Owl.cz

Profimodeller.com

Ukázky našich modelů

Příští briefingy

Počítadlo přístupů