Azbuka na Opavské křižovatce

 Nápisy v azbuce na křižovatce ulic Lidická a Na Rybníčku, foto Pavel Bezecný

Nápisy v azbuce na křižovatce ulic Lidická a Na Rybníčku, foto Pavel Bezecný

Na nápisy na křižovatce ulic Lidická a Na Rybníčku mne před asi patnácti lety upozornil otec mého kamaráda, pan A. Slavíček. Během výkonu své základní vojenské služby v padesátých letech, si všiml těchto azbukou psaných nápisů.

Nápisy jsou pravděpodobně dílem některého z příslušníků ženijních jednotek Rudé armády, podílejících se na odstraňování min z Opavských ulic.

Můj bývalý spolupracovník pan Čestmír Moravec o nápisech také věděl a vzpomínal, že v roce 1975, tedy ke třicátému výročí ukončení druhé světové války, se objevil návrh, aby nápisy byly zarámovány a staly se pomníkem a místem pietních aktů.

Nápis na zdi směrem do ulice Na Rybníčku, upozorňuje, že oblast je uzavřena do prvního června.

Nápis na zdi směrem do ulice Na Rybníčku, upozorňuje, že oblast je uzavřena do prvního* června.

* V případě číslovky se jedná o spekulaci, znaky za číslem 1 jsou špatně čitelné

КАРАНТИН ДО 1го ИЮНЯ

Foneticky: "Karantin do pervogo junia"

Nápis na zdi směrem do ulice Lidická oznamuje, že ulice již  byla odminována.

Nápis na zdi směrem do ulice Lidická oznamuje, že ulice již  byla odminována.

УЛИЦА РОЗ-
МИНИРОВАНА

МИН НЕТ

Foneticky: "Ulica razminirovana, min nět"

 

Nápisy z Opavska a Ostravska na dobových fotografiích

Na dobové fotografii Vojtěcha Pály je roh domu na Zámeckém okruhu v Opavě, na kterém byl po přechodu fronty k vidění nápis v ruštině psaný azbukou  "ЗДЕСЬ ЖИВУТ  ЧЕШИ", foneticky znějící: "ZDĚS ŽIVUT ČEŠI" doplněný překladem: "ZDE BYDLÍ ČEŠI"

Nápis měl obyvatele domu zřejmě chránit před možnými násilnými excesy ze strany vojáků Rudé armády.

V Opavě, která byla do značné míry osídlena Německým obyvatelstvem, mohl tento nápis poskytovat významnou ochranu.

Roh domu na Zámeckém okruhu v Opavě

Opava, Zámecký okruh, foto Vojtěch Pála

Nápis na budově v Dolním Benešově

Nápis na budově v Dolním Benešově "Cлаба героям Моравской Остравы!", foneticky: "slava gerojam Moravskoj Ostravy!". V překladu: "sláva hrdinům Moravské Ostravy!". Vlevo je vidět bílou šipku označující vchod do sklepa-protileteckého krytu.

Na jednom z domů v Dolní Lhotě vyfotografoval Vojtěch Pála nápis v Ukrajinském Jazyce (písmeno i má v ukrajinské abecedě, na rozdíl od ruské, stejnou podobu jako v latince).

Nápis: "Крепчi удар на Моравскоi Остраву!". Foneticky "Krepči udar na Moravsku Ostravu". Volně přeloženo: "tvrdý úder na Moravskou Ostravu".

Dolní Lhota, nemovitost pana Karla Mrázka, foto Vojtěch Pála 

Dolní Lhota, nemovitost pana Karla Mrázka, foto Vojtěch Pála

Další snímek  Vojtěcha Pály zachycuje domek pana Jaskuly, Dolní Lhota.

Приказ Сталина
= путъ к победе!

Foneticky: "Prikaz Stalina Put´ = k pabedě!"  Přeloženo: "Rozkaz Stalina = Cesta k vítězství!".

Domek pana Jaskuly, Dolní Lhota 

 Celkový pohled.

domek pana Jaskuly, Dolní Lhota.

 Detail nápisu.

Nápis "Разгромим немцев  в Моравской Остраве!"

Nápis "Разгромим немцев  в Моравской Остраве!". Foneticky: "Razgromim němcev v Moravskoj Ostravě!". V překladu: "Rozdrtíme Němce v Moravské Ostravě!".
Foto Vojtěch Pála, Krásné Pole

avax-models.cz

Owl.cz

Profimodeller.com

Ukázky našich modelů

Příští briefingy

Počítadlo přístupů