Fieseler Fi-103 A-1 Reichenberg IV

 


Autor modelu: Milan Matušek

Použitý model, výrobce, měřítko: Fieseler Fi-103 A-1 Reichenberg IV, OWL, 1:144

Použité doplňky: žádné, výrobce se dostatečně postaral

Kdy byl model postaven: září - prosinec 2011


Popis stavby: Stavebnice pilotované verze německé zbraně odplaty obsahuje resinové odlitky, dvě planžetky leptů s rozdílnou tloušťkou, drátek, obtisky, návod a těžko k uvěření i palubní desku na filmové fólii a vakuový překryt kabiny. Nabízí nám možnost postavit model v konfiguraci pro let nebo rozložený na přepravním vozíku.

Základ resinových dílů vychází ze stavebnice V-1 stejného výrobce. Tentokrát je použit polyuretan obarvený do šeda. Kvalitně provedený mastr je dle mého názoru místy trochu degradován způsobem odlití. Největší práci nám výrobce přidal právě odstraněním chyb vzniklých při odlévání. Zejména na spodní straně dílu trupu, kde se stýkají poloviny formy a na horní straně dílu motoru ze stejného důvodu. Na druhou stranu ubyly drobné bublinky na povrchu. Nalezl jsem asi pět, na každém kolečku vozíku a jednu na motoru. Složitější je oproti V-1 přepravní vozík. Bohužel rám vozíku jsem měl příčně zkroucený.

Na druhou stranu se povedlo velmi dobře odlít realisticky tenké odtokové hrany křídla a VOP. Stejně tak drobné díly vybavení kokpitu a dvě kulaté krytky na dílu kryjícím kokpit i s vyrytými šrouby. Obtisky jsou vlastní kapitolou a obsahují „pouze“ provozní popisky. Umisťujeme jich na model 27! Jsou dostatečné tenké s dobrým soutiskem. Aby ne, když výrobcem je brněnská BOA. Jenom popiska č.15 se mi rozpadla, asi jsem ji máčel příliš dlouho ve vodě. Vakuovou kabinku jsem vyřezával poprvé. Doporučuji opatrnost, ve stavebnici je pouze jeden pokus. Kvalita vyfouknutí kabinky je zajištěna výrobcem - Rob Taurus. Stavební návod je doplněný několika fotkami předlohy a nabízí jedno kamuflážní schéma.

Na tak malé měřítko je dílů vcelku hodně. Na dílu spojujícím knipl s pedály jsem musel část pod sedačkou celou odříznout, protože jinak by sedačka vyčnívala z kokpitu ven. Na sedačku se dolepují neuvěřitelně titěrné pásy, při natírání přezek je potřeba dát pozor a nezlít si otvory v nich barvou. Horní hrana opěradla sedačky má prý špatný tvar - je rovná a má být zakulacená. Výrobce chystá opravený lept, ale domnívám se, že ani při otevřené kabině to nebude vidět. Dost opatrnosti vyžaduje vkládání kol vozíku na osy. Díly jsou sice měřítkově tenké, ale současně i křehké, takže při jejich roztahování hrozí prasknutí. Při lepení oje doporučuji nejdříve provléct díl PE 1 dílem PE 2 a teprve potom sestavu přilepit na rám vozíku. Dosedací třmeny tvaru U, do kterých se vkládá křídlo se zhotovují z přiloženého drátu. Abych získal správný tvar, naohýbal jsem je kolem náběžné hrany křídel. V rozporu s návodem jsem vyvrtal díry do křídel pro ustavovací kolíky 2,5 mm od náběžné hrany, jinak není možné do křídla vyvrtat díru požadovaného průměru. I návod by měl být časem opraven. Na kamufláž jsem použil lihové a akrylové Agamy a syntetickou Humbrolku. Rozhraní barev jsem maskoval Tack-item. Po té už jenom lesklý lak, obtisky, napuštění spár, dolepení drobností a matný akrylový lak Agama.

Varianta Reichenbergu připraveného ke startu je podle mě tou snazší. Reichenberg v rozloženém stavu připravený k transportu jsem se rozhodl postavit s otevřenou kabinou. Stavba vozíku je stejná jako u letové konfigurace. Bohužel návod nás nabádá přilepit krajní dosedací Ú-čka téměř až na kraje rámu vozíku, což je špatně. V takovém případě jsou od sebe příliš daleko a nelze do nich umístit poloviny křídla, což jsem u k letu připraveného exempláře neřešil a mám je tedy nalepeny špatně. Je nutné vše vyzkoušet nasucho a Ú-čka nalepit blíže. Protože je otvor v dílu pro přepravu polovin výškovky poměrně těsný je potřeba nestříkat na ně příliš silnou vrstvu barev a laků. Samotné upevnění složených výškovek je poměrně náročné na přesnost a čistotu stavby, což se mi vůbec nepodařilo dodržet. Nejdříve je nutné proříznout spáru mezi směrovkou a motorem. U V-1 byl díl motoru lépe odlit a tento problém nenastal. Krabice s výškovkami se upevňují k motoru pomocí dvou leptaných dílů PE 6. Problém vzniká u dílu, který nalepíme blíže ke vstupu do motoru. Průměr motoru je zde nepatrně větší než nad výškovkou a tak nám tenká část dílu PE 6, která se obtáčí kolem motoru, vychází jako krátká. Sice ne o moc, ale je to nepříjemné. Připouštím, že část viny za tento problém může připadat i na mě díky možná přílišné vrstvě surfu, pigmentu a laků. Podobný problém vzniká i u dílu PE 4, který drží nosník křídla v transportní poloze. Tam je to dáno o něco větším průměrem nosníku. Navíc díl PE 4 nemůžeme nalepit tam, kam nás nabádá návod, protože nosník křídla je kratší asi o 2-3 mm. Ale i ten by měl být v budoucnu nahrazen delším. Místo syntetické Humbrolky jsem na kamufláž horních ploch použil pigment. Snažil jsem se tak naznačit difúzní přechod barev.

Dle mého názoru je to kvalitní stavebnice jejíž úroveň trochu snižuje kvalita odlití resinových dílů a zbytečné chyby v návodu. Na druhou stranu její úroveň značně zvyšuje množství leptaných dílů a obtisků na toto měřítko a vakuová kabinka. Rozhodně ji proto nemůžu doporučit začátečníkům.


avax-models.cz

Owl.cz

Profimodeller.com

Ukázky našich modelů

Příští briefingy

Počítadlo přístupů